آشنايي با گروه هاي تبليغاتي جهان: WPP

آشنايي با گروه هاي تبليغاتي جهان: WPP

گروه تبليغاتي WPP با هدف توسعه و مديريت استعداد ها، شكوفايي و استفاده از آن ها در سراسر جهان، به نفع مشتريان، مشاركت و سود دهي براي خود به وجود امده و در اين مسير فعاليت مي كند.

آشنايي با گروه هاي تبليغاتي جهان: WPP

ادامه مطلب

آشنايي با گروه هاي تبليغاتي جهان: Publicis

 

آشنايي با گروه هاي تبليغاتي جهان: Publicis

Publicis Groupe يك گروه متخصص در زمينه تبليغات چند مليتي و روابط عمومي است كه مقر آن در پاريس واقع است. Publicis Groupe در كنار سه گروه بزرگ WPP، Interpublic و Omnicom قرار مي گيرد. موريس لوي، مديريت Publicis Groupe S. A. را بر عهده داشته و آژانس هاي زير مجموعه آن تبليغات ديجيتال و سنتي و خدمات رسانه اي و بازاريابي را به مشتريان داخلي و چند مليتي ارائه مي دهند.

آشنايي با گروه هاي تبليغاتي جهان: Publicis

ادامه مطلب